Anasayfa
En Çok Okunanlar
En Yeniler
Üye GirişiEkleyen : admin Okunma Sayısı : 964
Ekl. Tar: 26-12-2013 Gün. Tar: 26-12-2013

Bu Yazıda Neler Var

 • Din felsefesinin temel soruları
 • a) Tanrının varlığı sorusu
 • b) Tanrının temel niteliklerinin tanımlanması sorusu
 • c) Evrenin yaratılıp yaratılmadığı sorusu
 • d) Vahiy imkanı sorusu
 • e) Ruhun ölümsüzlüğü sorusu
 • Tanrının varlığına ilişkin farklı yaklaşımlar
 • 1) Tanrı'nın varlığını kabul edenler
 • a) Teizm
 • a.1. Ontolojik Kanıt
 • a.2. Kozmolojik Kanıt
 • b) Deizm
 • c) Panteizm
 • d) Pan-enteizm
 • 2) Tanrının varlığını reddedenler
 • a. Ateizm
 • b. Kötülük Kanıtı
 • c. Madde Kanıtı
 • d. Toplum Kanıtı
 • 3) Tanrının varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini öne sürenler
 • a. Agnostisizm
 • İlgili Yazılar

  01 | Rönesans Döneminde Ortaya Çıkan Felsefi Akımlar
  02 | Felsefenin amacı
  03 | Sanat Felsefesi
  04 | Doğru bilginin imkansızlığını savunan görüşler
  05 | Felsefenin sınırı var mıdır
  06 | Estetik
  07 | Kharmides
  08 | Felsefe
  09 | Felsefe Neden Gereklidir
  10 | Felsefi Bilginin Özellikleri
  11 | Yakınçağ Felsefesi
  12 | Felsefe ile Bilimin Ortak Özellikleri
  13 | Felsefe ile Sanatın Ortak ve Farklı Yönleri
  14 | Din ve felsefenin ortak ve farklı yönleri
  15 | Diyanet
  16 | Bilim felsefeden nasıl yararlanır
  17 | Felsefi Bilgi
  18 | Felsefe ve bilimin ortak ve farklı yönleri
  19 | Varlığın olmadığını savunan görüşler
  20 | Din Sosyolojisi
  21 | Din Felsefesi
  22 | Varlık felsefesinin konusu
  23 | Felsefe bilimlerden neden yararlanır
  24 | Din Psikolojisi
  25 | Felsefenin Konuları


  Din felsefesi, dinin kendiliğinden varoluşsal hareketi için bir tür rasyonel bir meşrulaştırma sağlar. Kutsallık, Tanrı, kurtuluş, ibadet, kurban, dua, vahiy, ayin ve sembol gibi dinler tarihinin temel konularını analiz eden din felsefesi; dinin, dini tecrübenin ve onun ifadesinin doğasını belirler. Din felsefesi dini konu edinen, dinin insanın var oluşunun kaynağı, insanın doğasının ve kaderinin kaynağı ve değerleri ile ilgili sorunları ele alarak sorgulayan felsefe disiplinidir.
   
  Din felsefesi yapmak, dinin temel iddiaları hakkında rasyonel (akılcı), objektif (nesnel), kapsamlı ve tutarlı bir biçimde düşünmek ve konuşmaktır. Dini ele alan tek disiplin din felsefesi değildir. Teoloji (tanrıbilim, ilâhiyat) de aynen din felsefesi gibi dini ve Tanrı'yı konu alır. Ama bunu yaparken belirli bir dinin kutsal kitabına, peygamberlerine ve din âlimlerinin görüşlerine sadık kalarak bunları esas alır. Ama din felsefesinde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.
   
  Teolojinin en önemli amacı belirli bir dini temellendirmek, açıklamak ve o dinin inananlarının inançlarını güçlendirmeye çalışmaktır. Bundan dolayı her dinin teolojisi olabilir. Yahudi Teolojisi, Hıristiyan Teolojisi, İslam Teolojisi vb.
   

  Din felsefesinin temel soruları

  a) Tanrının varlığı sorusu

  Tanrı var mıdır, yok mudur? Onun varlığını ya da yokluğunu gösteren bir takım kanıtlar gösterilebilir mi?
   

  b) Tanrının temel niteliklerinin tanımlanması sorusu

  Tanrının evrene aşkın ya da içkin olduğuna ilişkin yaklaşımlar görülür. Tanrı’nın ebedi ve ezeli oluşu, her şeye gücünün yetmesi, yaratılmamış olması, her şeyi bilmesi gibi nitelikleri üzerinde durulur.
   

  c) Evrenin yaratılıp yaratılmadığı sorusu

  Evren yaratılmış bir varlık mıdır? Yoksa yaratılmamış (ezeli ve ebedi) bir varlık mıdır?
   

  d) Vahiy imkanı sorusu

  Tanrı vahiyle insana bir takım bilgiler verebilir mi?
   

  e) Ruhun ölümsüzlüğü sorusu

  Ölüm bir son mudur? Yoksa ölümden sonra bir hayat var mıdır? Sorularına cevap aranır.
   

  Tanrının varlığına ilişkin farklı yaklaşımlar

  1) Tanrı'nın varlığını kabul edenler

  a) Teizm

  Bütün varlıkların yaratıcısı olan bir Tanrı'nın var olduğuna inanmaktır. Bu yaklaşıma göre Tanrı, evren ve canlılar ile sürekli ilişki içerisindedir. Teizm'e göre Tanrı vardır ve Tanrı'nın insanları doğru yola sokmak için insanlığa göndermiş olduğu peygamberler ve dinler vardır. Teizm dar anlamda tek bir Tanrı'ya inanmak anlamına gelen monoteizme eşitlenir. Monoteizm tek bir Tanrı'ya inanmak, Politeizm ise birden fazla Tanrı'ya inanma anlayışıdır. Tanrı'nın varlığını kabul eden diğer inanışlar Deizm, Panteizm ve Pan-enteizm'dir. Teizm'i bu inançlardan ayıran nokta, tanrının insanlara din gönderdiğine inanılmasıdır. Bu sebeple Teizm'de Tanrı dışında, peygamber, kutsal kitap, vahiy, melek, cin, şeytan, ibâdet, sevap, günâh, kıyamet, ahiret, cennet, cehennem ve kader gibi kavramların hepsi yer alır.
   
  Teist düşünürler Tanrı'nın var oluşunu akıl yoluyla açıklamak ve temellendirmek için bazı kanıtlar geliştirmişlerdir. Bu kanıtların başlıcaları:
   

  a.1. Ontolojik Kanıt

  Ontolojik kanıtın temelinde Tanrı “kendisinden daha mükemmeli tasarlanamayan” varlıktır, düşüncesi vardır. Bu kanıt Tanrı'nın var oluşunun en yüksek varlık olarak tanrı tanımından zorunlu olarak çıktığını kabul eder.
   

  a.2. Kozmolojik Kanıt

  Kozmolojik kanıt evrenin varlığından Tanrı'nın varlığına gitmeye çalışan kanıttır. Bu kanıtın temelinde nedensellik ilkesi yatar. Kendisinin nedeni olmayan varlık tanrıdır. Nedenler zincirini başlatan varlıktır.
   
  Düzen ve Amaç Kanıtı: Bu kanıt doğal dünyaya baktığımızda her şeyin kendi işlevini yerine getirecek şekilde en ince ayrıntısına kadar düzenlenmiş ve ayarlanmış olduğunu göreceğimizi belirtir. Buda düzenleyen tanrının varlığının kanıtıdır.
   

  b) Deizm

  Deizm iki temel ilkeye dayanır. Tanrı vardır, ama evrene hiçbir müdahalesi olmayan bir varlıktır. İnsan akla ve bilme güvenmelidir. İnsan evreni akıl ve bilimin ilkelerine göre açıklayabilir. Bu sebeple Deizm'de Tanrı dışında teizm'de yer alan dinsel kavramların hiçbiri yer almaz. Aristotales, J. Lock, Nefton, J.J. Russo, Voltaire önemli temsilcileridir.
   

  c) Panteizm

  Tanrı-Evren ikiliğini reddeder, Tanrı'nın her şeyi içerdiğini dolayısıyla doğanın ve insanın bağımsız varlıklar olmadığını öne süren bir yaklaşımdır. Panteizm'e göre Tanrı ve evren bir bütündür. Spinoza, G. Bruno temsilcileridir.
   

  d) Pan-enteizm

  Panteizm'de olduğu gibi evrenin kendisinin Tanrı olduğunu, panteizmden farklı olarak ilk devindirici olan tanrının evren ve tüm varlıkları özünden yarattığı ve evrene aşkın, evrenin bilincinde mutlak ve değişmez bir varlık olarak egemen olduğu inancıdır. Panteizmde her şey Tanrı'dır. Panenteizmde ise, her şey Tanrı'dan sudur etmiştir (oluşmuştur). Ruhun tek amacı, oluştuğu Tanrı'ya dönmektir. Bunun da yolu tek evrensel yasa olan evrim/tekamül'den geçmektir.
   

  2) Tanrının varlığını reddedenler

  a. Ateizm

  (Tanrıtanımazlık) Tanrı'nın varlığını reddedenlerin görüşleri ateizm kavramı ile açıklanır. Ateistler tanrının varlığını reddederken şu kanıtları kullanırlar:
   

  b. Kötülük Kanıtı

  Tanrı olsaydı kötülük olmazdı. Evrende bir kötülük mevcutsa tanrının varlığından söz edilemez.
   

  c. Madde Kanıtı

  Madde olduğuna göre maddi olmayan bir tanrını varlığından söz edilemez.
   

  d. Toplum Kanıtı

  Hayata düzen veren tanrı değil toplumun kendisidir şeklindeki düşünceyi kabul ederek tanrıyı ret eden anlayıştır.
   

  3) Tanrının varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini öne sürenler

  a. Agnostisizm

  (Bilinemezcilik) Agnostisizm Bizim tanrıya ilişkin bir bilgiye sahip olamayacağımızı, dolayısıyla var olduğunun da var olmadığının da kanıtlanamayacağını savunan öğretinin adıdır.

  Benzer Yazilar

  
  09 | dinamik

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr

  En Çok Okunanlar

  04 | Sıfat Sıfat
  09 | Panel Panel
  10 | Zamir Zamir
  
  ..:: Online Uyeler ::..
   Nedir.Org Bi soru sor